top of page

Paradigmeskiftet

Denne våren har vært spesiell. Etter det jeg kaller ‘paradigmeskiftet’ som skjedde rundt vintersolverv mot slutten av desember (som ble forsterket ved vårjevndøgn i mars), er det mange som har opplevet endring – noen store endringer.


En måte å forklare det på er at Jorden helbredes, og det skjer på mange måter gjennom oss som lever her. Vi skal inn mot dette jeg har snakket om tidligere, som er ærlig og hjertestyrt. Både personlig, som samfunn og som befolkning på jorden skal vi gjøre det. Mønstre og strukturer skal endres på flere plan. Alt skjer gjennom oss og det livet vi lever, det er vår ‘medisin til jorden’.Det er et poeng å leve rent på alle plan og nivåer av det vi er. Ikke bare med tanke på hygiene og bærekraftig produksjon, men også i tråd med vår sjels behov og glede. Det betyr at noen av oss skal ta mer vare på oss selv enn vi kanskje er vant til. Ikke at vi bare skal tilbringe dagene på spa eller bli superegoister, men vi skal bli klare over våre egentlige behover og verdier. Vi skal gi oss selv næring der vi faktisk har behov; gi oss selv mulighet til å gledes, blomstre og nyte. Dette skjer ikke på bekostning av noen andre, for da er det ikke lenger rent.


Dette handler om å ta ansvar for, og tillate oss selv å leve det livet som er det beste – både for oss selv og for verden. Det handler om ansvar og egenkjærlighet. Begge deler er viktig for egen healing.


Vi er mange som på forskjellige måter holder oss selv litt nede, hvorfor gjør vi det? Det kan være så mange grunner, og det er noe av det vi nå skal slutte med.


Kjærlighet får hjertet til å åpne seg, og vi kan kjenne på følelser av glede og velvære, eller enda bedre; lykke

Det bruser i kroppen på en helt egen måte, og vi kan til og med se på enkelte personer at det bruser i dem. Det er som de har en egen dynamo inne i seg, de har en kontakt til noe som gir dem et eget lys – de skinner! Sorg er kjærlighetens bakside, da slukkes lyset for en periode.


Reiki er en måte å gi seg selv kjærlighet på, den beste formen for egen-healing jeg vet. Reiki virker som en katalysator som renser meg for alt som ikke er meg, selv om jeg selv ikke kan si hva det var før det er ferdig.  Samtidig blir jeg mer av det som er meg, uten at jeg nødvendigvis på forhånd vet hva det skal være. Vi er så mye mer enn vi tror, og det slutter aldri å fascinere meg! Jeg kjenner at jeg raskt kommer mer i senter av meg selv når jeg ‘reiker’, at jeg står stødigere, ser klarere og kjenner lettere hva som er mitt og hva som er andres. 


Det blir mer og mer viktig med egen-healing, og gode relasjoner i rene omgivelser. Vi påvirkes av energier som kommer fra egne og andres tanker og intensjoner, det er en stor del av miljøet vi er i. Det sier seg selv at vi har det best med snille og ærlige mennesker rundt oss.


Livet skjer i sannhet, og det tåler vi når det også skjer med gode intensjoner, som faktisk er i kjærlighet. Sannhet og kjærlighet er grunnpilarene i en helt egen livskraft. Når disse tvinnes jevnt sammen utfolder denne kraften seg i en forbindelse mellom alle aspekter av det vi er. ‘Dynamoen’ inne i oss snurrer, og vårt ‘sanne selv’ kan blomstre.


Det vi sender ut får vi tilbake. Vi speiles og speiler, vi har valg, og hvert valg har sin konsekvens – det er slik vi lærer og utvikler oss. Vi eltes og knas, til vi potensielt hever bevisstheten – på den veldig menneskelige måten vi er her for å leve. Én ting er å vite det, noe annet kan det være å leve det.


Spania

I mars hadde jeg med meg 20 personer til Spania, en reise jeg har brukt flere måneder på å fordøye. Hathor-kraften som jeg etter hvert kjenner godt, ble på mange måter dominerende for meg på denne turen. ‘Hun’ var der 24/7, og det var rått. Jeg har alltid hatt veldig respekt for henne, til og med vært litt redd for kraften hun holder – den er effektiv, nådeløst ærlig, og jeg kommer ikke unna. Det er ikke alle som tåler det, og det må jeg tåle. Jeg klarer ikke å definere henne så veldig mye mer enn det enda, men har bestemt meg for å anerkjenne henne – for hun er i meg, og jeg må leve det jeg er.


Området vi bodde på var vakkert, nær den lille landsbyen Orcheta. I fjellene bak oss levde i sin tid Maurerne, og deres historie skulle vise seg å være sterk. De Mauriske kvinnene ventet på oss og healing-arbeidet vi skulle gjøre. Det samme gjorde ‘småfolket’ – en herlig gjeng! Hver dag noe nytt. Hver dag dypere inn med Hathor-kraften, Gaia (jorden) og dette kvinne-fellesskapet som hegnet så fint om oss. Jeg visste at jeg først og fremst skulle sørge for hjerte-innvielser og åpning av Reiki til alle. På den måten ble alt hjerte-styrt, og de som ønsket kunne gi seg selv egenbehandling når de trengte det.


Ellers kan jeg summere det hele slik

– Samhold, pilgrimsvandring, vandring i stillhet, vandring inn i eget hjerte og forløsning på mange plan

– Fantastisk god mat, og god massasje (det er viktig når vi jobber så dypt som vi gjorde) 

– Gode samtaler, felleskap, litt motstand, lek og masse glede. 

– Yin yoga, yang yoga, latter yoga, danse yoga, aerobic yoga, tulle yoga, hele tiden kanalisert – yoga som dyp healing  

– Musikalske frekvenser, fra klassisk til rock via joik, jazz og gong, stemmegafler og krystallboller. 


‘My brother from another mother’; Herlige Øystein, som hele tiden jobbet sammen med meg. Vi er et knallbra team =) 

7 dager med disse tingene, og alle ble vi løftet det jeg kaller ‘et trinn opp’. ‘Magisk’; det er det spirituelle, uttrykt i det fysiske livet.


Den krystallinske veven

De Mauriske kvinnene og ‘småfolket’ rundt Villa Dorothea takket oss da vi dro, de var satt fri – sterkt. Vi jobbet i oss selv, og samtidig i den krystallinske veven – et krystallinsk rutenett som samler og holder informasjon om alt vi har levd. Nettet går over hele jorden, og der er det avtrykk fra alle tider og hendelser – alt som er levd.


Det store paradigmeskiftet har også forsterket noe jeg opplever som super-kult; når temaer/mønstre frigjøres i oss, forløser vi det samtidig i den krystallinske veven. På den måten renser og helbreder vi Gaia og hverandre mye mer enn vi noen gang har kunnet. 


Tillit

Jeg visste på forhånd at det var viktig å gi alle tilgang på det fantastiske verktøyet Reiki er, for ‘de’ hadde lovet at det ville bli ganske heftig. Jeg visste også at vi skulle bruke yoga hver dag som inngangsportal for healing arbeidet vi skulle gjøre. Ellers fikk jeg beskjed om å ha tillit, og kanalisere det som kom.Tillit er forresten tema for mange av oss nå for tiden.


Et par av de som var med kjente hverken til meg eller Reiki fra før, og trodde de bare skulle på en ferie med litt yoga. På forhånd var jeg naturlig nok litt engstelig for hvordan de skulle ta det om det «tok litt av», det er jo ikke bare jeg som styrer disse tingene! Alle takket for opplevelsen, og har til og med spurt om når vi skal på tur igjen! (Neste langtur blir til Karpathos, Hellas, i slutten av september 2020 =) Dette var en slags prøvetur.


Det var første gang jeg gjorde det på min måte, selv om jeg har gjort alt dette i snart 20 år, bare adskilt; Yoga, Reiki og healing. Jeg har undervist i forskjellige treningsformer enda lenger, og jeg har vært så heldig å få gjøre flere retreats sammen med blant annet Lee Harris. Han er også energi-intuitiv, kanaliserer, og er en av de dyktigste jeg vet til å transformere multidimmensjonale energier til lineær forståelse. Han har lært meg mye, kanskje mest om tillit til egne prosesser. Hans nyeste bok kommer på norsk til høsten, anbefales!


Reiki 

Reiki er ikke bare et flott verktøy, å begynne med Reiki er som å få en ny sans: Det må øves og være rom for å undres, for det er mye å undres over! På kurs deler vi opplevelser, kjenner/ser, har åpent sinn, og er i trygge omgivelser. Jeg har fått mail med takk for fine opplevelser før også, men nå er det som at det er åpnet for oss mennesker å få erfare et nytt nivå i oss selv.


Jeg elsker jobben min.

På et av kursene denne våren ble det til og med et frieri!


Helén

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page