top of page

No Shortcuts

Det er en dualitet i verden nå som oppleves helt surrealistisk. Det er utfordrende tider for mange – så mange som må kjenne på det å miste kontroll. Som at vi må stå i egne ytterpunkter; tåle det som skjer uten å nødvendigvis kunne forstå eller gjøre så mye med situasjonen annet enn nettop det; å tåle (puste) våre egne følelser og reaksjoner. Mange jeg vet kjenner at det er vanskelig å nyte det de egentlig burde kunne glede seg over, fordi noen andre har det så veldig vanskelig.


‘De’ snakker om kjærlighet, at vi åpner hjertene våre for en større kjærlighet. En kjærligheten som er som et tempel i seg selv – og at vi alle er én der ❤️ Midt i alt det vanskelige er det en enorm kjærlighetskraft som strømmer gjennom oss her på jorden, jeg kjenner den helt fysisk. 

Hver og en av oss står der vi er i eget liv, og det er en viktighet i hele prosessen – det er ingen ’shortcuts’ til healing nå. Alle stråler vi vår frekvens der vi er, i all vår menneskelige ‘glory’. Fordi vi er frekvens, er vår tilstand det vi er for jorden; Når vi er i fred, glede, harmoni, holder vi den frekvensen som en motvekt til all frykten og volden som skjer – ‘De’ sier det er vårt viktigste arbeide akkurat nå; å gjøre det vi kan for å holde oss i en ‘god’ tilstand. Samtidig er det så mye ‘mørke’ som feier rundt jorden nå, at de fleste av oss vil snuble i det med ujevne mellomrom. 


Reiki som verktøy

Reiki trekker oss inn mot og gjennom denne kjærlighetskraften som er ‘pinkoden’ for hjerte-chakra. Et fantastisk verktøy som trekker oss forbi egoets og intellektets begrensninger. Reiki 1 – meditasjon gjennom hjertechakraet, Reiki 2, med symbolene som gjør at vi kan styre energien, gå i kommunikasjon med egen tematikk, forsterke og beskytte. Reiki 3, her åpner vi for magi på et helt eget plan. Det er første ledd i Reikimesterutdannelsen.


Intervju med "Wisdom from North"

Det er noen år siden jeg gjorde dette intervjuet med Jannecke Øinæs og ‘Wisdom from North’.Jannecke har mye å by på, og har gjort mange intervjuer med spennende mennesker på sin egen reise med å forstå mer av det spirituelle mennesket. Vi skal alle litt forskjellig; kanskje du finner noe i hennes arbeider?


Intervjuet om Reiki har kommet ut igjen ‘i ny drakt’, og jeg deler:  https://www.wisdomfromnorth.no/reiki-en-vei-til-opplysning/


Tiden vi er i har endret seg, før var det mulig å briljere med intellekt, løgn eller eventuell makt for å komme rundt hjertets krav om sannhet, det er ikke lenger mulig. Vi kan ikke lenger lure hverken oss selv eller andre, og sannheten kan være en hard pille å svelge. Vi er i en tid der vi ‘healer 1000 liv’, og gamle traumer kan komme til overflaten før de skal ut og bort. Celleminner som må anerkjennes. Det er ikke nødvendigvis enkelt, for det skjer i vårt hverdagslige liv og vi må navigere med det vi har. Gamle dogmer og tro-systemer står for fall, sannhet åpenbarer seg, alt som har vært skjult skal frem. 


Lies are sweet in the beginning, but hard in the end. Truth is hard in the beginning, but sweet in the end.

Vi må både tåle og navigere alle sidene ved oss selv og verden i prosessen. En kombinasjon av sunn fornuft, god kommunikasjon og gode rutiner. Å bevege kroppen beveger også energien, pusten trekker oss gjennom blokkeringer, tankens kraft er essensiell; alle må gjøre det på sin måte. For meg er Reiki, yoga, kanaliseringer, kreativitet, musikk (lydfrekvenser) og lange turer i naturen viktige elementer for å ’stå i mitt lys’. Det gir meg både lommer med glede, og dyp meditasjon som jeg trenger. Mange fine kanaliseringer har kommet mens jeg er ute i naturen, eller i dyp konsentrasjon om et eller annet kreativt prosjekt. Når vi er i tøffe tider blir det ekstra viktig å skape små lommer av glede, og som min venn S sa etter å ha vært gjennom en skikkelig tøff runde; tenk at det å skulle drikke et glass med rød saft kan gi slik glede!


Vi teller våre gleder med takknemlighet ❤️

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page