top of page

Luksus eller forebyggende helse?

Er det ikke lenge siden høsten har vær  fargerik? Jeg lar meg fascinere av hvor vakkert det er, og hele prosessen som skjer; hvor lett trærne slipper bladene, og trekker sin energi innover og nedover for å klare seg gjennom vinteren.


Her handler det om å ta vare på seg selv!

Bladene lar seg tillitsfullt føre med vinden på sin siste dans mot jorden. Slik sluttes sirkelen på en måte når bladene blir til ny grobunn for frø, og næring for treet som har båret dem frem og holdt dem hele sesongen; fra knopp til et fargerikt gammelt blad…


Vi kan være både treet og bladene i våre meditasjoner, og naturen gir oss gjerne av sine energier for å hjelpe oss i de prosessene vi er i. Jeg tenker at målet er å nyte hvert stadium i livets gang. Gjøre det så verdig og vakkert som vi kan, disse menneskelige prosessene som også kan gjøre så vondt for ego, kropp og sjel.


Aksept og tilstedeværelse 🍂  Det er ofte prosessen frem til vi gir slipp som er vondest. Bare det å gi slipp ‘på det som er ferdig’ kan faktisk kjennes deilig. 


Meditasjon og Reiki

Når jeg mediterer i naturen, ‘logger jeg meg på’ og våre energier forenes, da skjer nettop det jeg beskrev ovenfor; jeg får hjelp til mine prosesser av naturen selv – og en helt egen kraft stiger fra jord til himmel, opp gjennom meg og alt jeg er. Da blir jeg treet som slipper mine blader for å kunne fokusere innover i meg selv, og jeg kan samtidig være bladene som danser med vinden – vel vitende om at jeg blir akkurat den næringen naturen og moder jord trenger, akkurat der jeg er – at alt er som det er ment å være. 


Det er kanskje avansert for noen å tenke slik? En multidimmensjonal tankegang, vi er alle en del av alt. Som mennesker er det mange prosesser vi skal gjennom i løpet av et liv, og noen av oss har oppdaget at det er mulig å gjøre et ærlig stykke arbeide med for eksempel Reiki eller yoga som verktøy.


Det blir som en slags investering inn i egne fremtidige prosesser – jeg tenker at dette er forebyggende arbeide. For eksempel ser jeg at en del av mine bevisste ‘prosesser innover’ begynte da jeg startet med Reiki for over 20 år siden – Dette har gjort meg stødigere på så mange måter. 


Det vil alltid være lettest å gjøre ting i fellesskap; vi forsterker og hjelper hverandre så det blir lettere ‘å komme gjennom’ hva-det-nå-er-vi-skal. Jeg ser det ofte på kurs, veldig vanlig at det er noen felles tematikker for mennesker på samme kurs. Det blir en slags ‘energetisk dugnad’ for å få det gjort. 


Det handler ofte tilsynelatende bare om å hilse på følelser, tåle å puste emosjoner (som holder knutene som igjen inneholder tematikkene våre). Det er så uendelig mye lettere å gjøre i et rom der alt er tilrettelagt, enn å måtte gjennomleve det når livet serverer oss situasjoner der det skjer – uten at vi var forberedt. 


På Reiki 2 får du verktøy til å selv kunne jobbe direkte inn i egne tematikker, les mer her: https://www.deltager.no/event/reiki_2_videregaende_kurs_15102021


‘Energyboost’ – Luksus eller forebyggende helse?

Det å reise bort for en yoga-helg kan føles som luksus, men hva om det egentlig er investering i egen helse? Jeg er jo overbevist om det siste… og vet at den jobben jeg gjør sammen med deltakerne, Øystein og Ulrika, går dypt og er grundig.


Det er fremdeles noen ledige plasser på Fevik i november, les mer her:


Jeg gleder meg!


Med ønske om en fortsatt god høst🍁 

Helén

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page