top of page

Erfaringer

Det har vært voldsomt nå for mange på forskjellige måter…. Jeg har møtt flere i den senere tiden som har åpnet opp – det er det jeg kaller det, når vi begynner å ta inn over oss dette ‘mer’ vi alle er en del av. Det som er vanskelig er når vi ‘popper’. Med det mener jeg at alt skjer veldig fort; at åpningen ikke går sakte og harmonisk (slik den kan gjøre om vi møter det bevisst med Reiki), men at vi tvinges inn i opplevelser og situasjoner; plutselig bare er vi der! Står i det til halsen på en måte. Da har vi ofte holdt det nede lenge, det kan jeg noe om. Vi er flere som har gjort det – og det gjør vondt når det ikke lenger er mulig å holde det nede. For vi er mange som har en avtale, og da kommer vi ikke unna – vi må forholde oss til det. Fordi det er nesten 30 år siden jeg ‘poppet’ har jeg rukket å samle meg noen erfaringer, og noe av det skal jeg dele med deg nå.


Det hadde vært fint å ha en slags oppskrift den gangen, problemet er at den må vi selv finne ut av – hva vi trenger og når vi trenger det. Vi trenger alle litt forskjellig til forskjellige tider, fordi vi alle er unike og må finne ut av våre behov. Det kan være vanskelig, for opplevelsene kan være voldsomme. Da kan det være godt å tenke at ‘this too shall pass’ – at det blir bedre, for det blir det. Det er dessverre ingen som kan gjøre jobben for oss, men det er alltid flere som kan hjelpe oss på vår vei.


For meg har det vært viktig å finne strukturer, verktøy og måter jeg selv kan navigere dette store, og til tider krevende jeg har vært nødt til å forholde meg til. 


Min erfaring er også at dette tar litt tid, det må få lov til å ta litt tid, fordi det skal forankres – det er helt naturlig. Noe som også er naturlig er at vi ‘hører ikke’ før vi er klare til å integrere det.  Her er en liste over ting jeg har glede av som du kan plukke fra om det kjennes rett for deg; 

1. Vi sloss med vårt eget ego/frykt i prosessen med å gi slipp på en form for kontroll på virkeligheten før vi er komfortable med neste steg, som er at vi er godt forankret i vår nye virkelighet. 

Dette vil komme tilbake hver gang det er noe nytt som skal integreres, men det blir svakere og svakere. Vi gjenkjenner det etterhvert, så det blir mer som en gammel kjenning. ‘Ah, der er du ja’.


2. Noe av det første de lærte meg var at alt som er sant tåler å testes; de svarer sant. – Er du fra lyset? Nei, da kan du gå. – Ja, hva vil du? – Vi må lage en avtale for at dette skal funke for meg. Vi må forhandle, sette noen regler. Jeg husker jeg bad om litteratur som kunne hjelpe meg å forstå, utrolig hvilke bøker som lå og lyste mot meg på salgsbordene! Vi hadde dårlig råd den gangen, og jeg sa at det må være rimelig – alle bøkene var på salg. Jeg måtte love at jeg skulle gi dem tid på dagtid, slik at jeg kunne få natten i fred. Jeg bad om at de skulle ta en ting av gangen, ikke alt på en gang.


3. Vi er flere som har en avtale med dem, den kommer vi ikke unna – vi må lytte, men vi kan også sette våre egne premisser og selv bestemme når vi er ‘på’ og når vi er ‘av’. Vi må ikke gjøre alt de sier.


Aldri gi fra deg kontrollen – det er en greie for meg. Alle som kommer inn fra den andre siden vil noe, de har en agenda – vi er med i et spill om du vil. VI HAR FRI VILJE. På en måte samhandler jeg bare med lyset, men kan ha glede av å kommunisere/lære fra flere. Det er mange herlige personligheter der, og de har humor! De kan også ta mye tid, for de har også et ego om du vil. Jeg har valgt å løfte meg ‘over ‘de veldig mange personlighetene som er der fordi det tok for mye tid, jeg har trukket noen ’store linjer’ som fungerer bedre for meg enn alle småveiene som er tilgjengelig. Dette kan jeg ikke forklare intellektuelt, dette er learning by doing. Jeg kan veilede andre på deres vei, men jeg kan ikke detalj-beskrive noe før vi er der. Vi har alle vår vei å vandre, den er ikke lik selv om den kanskje likner.


Pust det som kommer, tillat det å skylle gjennom deg og skriv det ned – det bygger ‘muskler’ og er lærerikt. De sier vi ikke trenger å være i en følelse mer enn 45 sekunder (!) for å få healing effekten vi trenger… lett å ‘falle ned i bøtta’ og svømme rundt i de følelsene lenger enn vi må! 


4. Reiki er et fantastisk verktøy, men det er vi mennesker som er kule – aldri glem det. Vi er alle utvalgt til å være her på jorden i en veldig spesiell tid, vi er mange som er her for å gjøre en jobb i tillegg til å utfolde oss i alt det jordiske.Min opplevelse er at ingenting kan løfte meg tilbake i senter av min egen energi slik Reiki kan. Reiki er helt ærlig, og selv om jeg ikke liker sannheten vil den komme – jeg ser den raskere, uten at jeg trenger å ta så mange omveier. Omveiene er som regel min egen kamp med mitt eget ego ’There is a devil on every level’ – når det står på som verst har vi som regel ikke lyst til å bruke Reiki, vi kjenner motstand. Det er et tankefrø. 


Reiki er et lysverktøy, følger deg virkelig hele veien, og alltid til lyset – de som ikke er av lyset er ikke så glade i Reiki, fordi vi alltid er i vår egen frekvens. De som ikke vil gjøre jobben i seg selv vil ikke komme like langt i lyset som de som gjør den. Det er mange nivåer, og Reiki vil alltid søke å holde oss i balanse samtidig som vi bygger ‘lysmuskler’;


LYS ER ALLTID STERKERE ENN MØRKE

Om du møter noe som ikke er av lyset er det bare å stå rolig i ditt lys, da er du trygg. Gud representerer det høyeste lyset, og det er også i oss. Be dem gå, du er ‘hersker’ i ditt liv, de vil gå. Fader Vår er mektig, det er også Deilig er jorden, kjærlighet og sannhet. Det er frekvensen vi står i som er viktig, legger vi på Reiki er vi utrolig kraftfulle.


5. Jeg snakker ofte om alle forbeholdene som reiser seg i oss på vår vei til uforbeholden kjærlighet – det er vårt eget ego vi må sloss med. Våre egne fordommer, mønstre og trossystemer som reiser seg i oss. Vi må gjennom det, kan ikke gå rundt det eller hoppe over det. Vi er vibrasjon, og så lenge vi produserer en vibrasjon vil vi møte og være i den vibrasjonen – ‘alt vi sender ut får vi tilbake x3. Dette er en menneskelig lov.


6. Jording, kjenn hva du trenger.Jeg elsker å være i naturen, er det hver dag. Gå barbeint, putte fingrene i jorden. Jo ‘høyere’ jeg jobber, jo viktigere blir det ‘å bære vann og hugge ved’, bake brød og gjøre rent – Alt ‘jordisk’ arbeide. 


Jeg har glede av mye forskjellig, og det er mange dyktige utøvere der ute jeg kan be om hjelp om jeg trenger det. Alt er frekvens, store felt, men kortversjonen er at det vi trekkes mot har vi som regel glede av. Reiki er noe jeg har med meg hele tiden som jeg bruker hver dag, jeg har mange nivåer som gjør at det er forskjellige ting jeg kan gjøre og Reiki kan blandes med alt av det jeg kaller ‘sanne systemer’. Min verktøykasse er stor. Nå er det Glede❤️ Vi må alle selv finne ut hva vi trenger, vi må prøve, feile og gå den veien vi skal – selv. Gode råd fra andre er alltid verdifulle, men det er likevel ikke sikkert det er helt innertier for oss.


7. Noe av det vanskeligste jeg vet er den menneskelige persepsjon, vi oppfatter ting forskjellig til forskjellige tider. Av og til har vi sår som skal heles, da er det gjennom dette såret at vi oppfatter verden. Slik vi oppfatter noe er slik vi tenker at det er, men det er også der vi kan gjøre endring. Med en gang vi definerer noe begrenser vi oss selv. Jeg prøver å være åpen, for det er kjærlighet, det er velvillighet, det er menneskelig, det er kommunikasjon, det er et talent og det er trygt å utforske.Det er trygt for meg å være den jeg er. Når vi tror vi er ferdig utlært er vi neppe utlært, vi er ferdige – dette er en livs prosess tenker jeg.

Alt godt fra meg til deg, Helén 


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page