top of page

Portaler til livskraft

Reiki kan oversettes med Universell/Hellig/Spirituell Livskraft, Livskraften er regnet som hellig, den er både spirituell og universell…. Så hvordan kan vi forklare dette bedre?


Alt som er levende har livskraft. Vi mennesker har flere forskjellige former for livskraft, vi tar også inn livskraft på veldig mange forskjellige måter… mye skjer automatisk og ubevisst, men det er også mye vi kan jobbe med bevisst.


Det var fremdeles snø i skogen da Universet viste meg en svært fysisk metafor, jeg hadde bedt dem forklare livskraft for meg: Midt inne i skogen på Bygdøy lå det en avrevet trosse. Tenk at hvert menneske er en trosse!


Ok? En slik trosse som brukes til å fortøye store skip…. Den har ofte en stål-vaier i midten, det er kjernen, sjelen om du vil – ditt sanne selv, med alle dine evner, talent og kvaliteter. Stålvaieren er forankret i Himmel-Ki (Høyere bevissthet, Lyset, Guddommelig kjærlighet, ’det store bildet’, der også intensjon møter karma) … Jaha? Og så begynner livet, Jord-Ki (Livet som skjer i sannhet), og det flettes en trosse rundt stål-vaieren med åtte tykke tau etter hvert som du lever livet ditt med alt det innebærer… disse åtte tauene er portaler til livskraft gjennom livet du lever – Bevisst eller ubevisst. Hvert tau består igjen av mange tykke tråder (kall det gjerne tema-tråder) som igjen består av tynnere tråder…. Som kan være hele trossystemer og generasjoners ’greier’ – intrikate, og svært individuelle saker.


Pust                                 Næring

Bevegelse                        Restitusjon

Tanker                              Handlinger

Skaperkraft                      Glede


Jeg ble vist dem i par slik jeg skriver dem her, og at dette er Dharma: som betyr at KVALITETEN på hvordan vi velger å leve hvert ’tau’ har en betydning for resultatet. Hvert Tau representerer et eget ‘fordypningsstudie’ alle mennesker kan leve, min forklaring er svært forenklet.


Optimalt kan alle leves med dyp kjærlighet.


Pust

Vi starter livet her på jorden med et inn-pust, og vi avslutter det med et ut-pust. Pusten frakter oksygen til hele kroppen, men skaper også avanserte forbindelser til finere og mer subtile deler av det mennesket er. Alle gamle bevegelsestradisjoner har et bevisst forhold til pusten i forhold til bevegelsen.


Næring

Allerede i mors liv mottar vi næring av forskjellig slag. Gjennom navlestrengen får vi fysisk næring som gjør at vi vokser oss til et fødeklart foster. Vi mottar forhåpentligvis mors kjærlighet, trygghet og nærhet, men nyere forskning viser at vi også får med oss mors eventuelle sorger og redsler…. Fosteret får med seg svært mye av det mor lever. Det er med på å forme oss videre i livet. Noen sier vi er den maten vi spiser, og det er blitt en mye større bevissthet blant oss de senere årene på hva som faktisk er næringsrik mat. Næring er mer, jeg tenker at på en måte er alle former for stimulering av sanseapparatet næring. Alt som gjør oss til trygge velfungerende mennesker som tør å utfolde ’vårt sanne selv’, selv om det er litt på utsiden av de rammene samfunnet har bestemt er ’riktig’.


Det er mer ved denne verden enn det som kan oppfattes gjennom 5 fysiske sanser, ting kan ta uventede vendinger, og det gjelder å flyte med forandringene som vokser frem.


Bevegelse

Kroppen er dynamisk, når vi beveger oss virker vi og alle kroppens systemer på en helt annen måte enn om vi ligger stille. Kroppen er ferskvare, som blir god til det vi gjør med den…. alle må finne den måten de selv har mest glede av å bevege seg på for å ’holde seg selv i gang’.


Restitusjon

Like mye som kroppen trenger å bevege seg trenger den også hvile. Og i dagens samfunn med krav til effektivitet og aktivitet er det lett å glemme å gjøre ’ingenting’. Det handler ikke bare om ’å slappe av’ i kropp og hode, men å få lov å komme til stedet som kalles ’ingenting’ – meditativ tilstand. Meditativ tilstand fikk man kanskje automatisk tilgang på i gamle dager når man måtte gå lange avstander, eller gjøre repetitivt arbeide, gjerne i stillhet.


Tanker

Vi former vår verden med måten vi tenker – livet vårt blir det vi tenker. Mindfulness dekker dette på en fin måte =) Positive tanker gir positive resultater. En ting er å vite det, noe annet å leve det =)


Handlinger

Dine tanker blir til dine handlinger og skaper ditt liv. Det vi aktiverer av handlinger, intensjonen i våre handlinger blir vårt karma som kommer tilbake til oss som et speil. Ta ansvar! Dagen i dag er resultatet av gårsdagen, morgendagen blir slik du lever i dag.


Skaperkraft

Alle mennesker er her for å skape noe – hva kan du skape som gir deg (og andre) glede?


Glede

Følg gleden! Der du kjenner ekte glede er du i kontakt med ditt sanne selv, og den gleden gir enormt med livskraft!


Gjennom livet har vi alle disse åtte tauene som fletter seg gjennom livet vårt, på den måten vi selv velger å leve dem. Dette påvirker vårt energisystem, og livskraften vi tar inn gjennom chakrasystemet.


Jeg ble fasinert, for jeg ser livet skje gjennom oss som en ’Torus’ (en torus er et matematisk objekt, mer presist en mangfoldighet)


Portaler til livskraft

Det strømmer fra Jord-Ki til Himmel-Ki og omvendt, men hele tiden gjennom Hjerte-Ki som er Hjerte-chakra, senter av mennesket. Og det er her vi ofte kan ’knipe igjen’ våre portaler til livskraft – klart det er mange veier til Rom, sikkert også til hvordan vi kan få tilgang på mer livskraft. Reiki er en veldig vakker vei :)


Med Reiki 1 egenbehandling får vi friere passasje i alle disse portalene jeg har beskrevet ovenfor. Reiki gir den dype restitusjonen når vi gir oss selv behandling, og pusten blir automatisk dypere. Reiki er helende og jobber på alle plan og nivåer av det vi er. Reiki vil jobbe med å heve vår bevissthet på hvordan vi lever våre ’portaler’ for livskraft, eventuelt hvordan vi saboterer oss selv. Jeg ser den (Reiki) som en fin silketråd inne i disse tauene som hele tiden trekker vår bevissthet mot det vi trenger for å kunne leve ’vårt høyeste potensiale’. Reiki er som nøkler direkte inn i vårt fine menneskelige system, som låser opp blokkeringer i vår tilgang på livskraft og bevissthet.


Med Reiki 2 kan vi gå bevisst inn og jobbe mer konkret med de forskjellige temaene.


På Reiki 3 sitt energiverksted forrige måned jobbet vi med direkte aktivering av disse portalene i den enkelte, og det ble jubel på benken. I love my job!


Invitasjon til energiverksted sendes til alle som har vært på et av mine Reiki kurs.


Det hører med til historien at jeg en dag uken etter spurte universet om det gikk an å leve livet helt ubevisst, da jeg kom frem til trossa den dagen lå det et hodeløst ekorn der…. Brutale saker, men det er jo sant – noen lever livet helt hodeløst….i overført betydning.


Vi mennesker blir lett lurt av vårt eget intellekt og ego, vi er både lys og mørke. Reiki trekker oss forbi dette som vi kanskje ikke helt vet, på en måte som ’følger og åpner hjertet’. Vi trenger ikke forstå alt, det skjer likevel … Når det så er noe vi forstår eller har en bevissthet på, kan vi også bruke høyere nivåer av Reiki for å komme videre, dypere inn i, eller forbi – det er ingen grenser, men kan ikke manipuleres – det er ærlig, kan være krevende, lett, mystisk, magisk, og det er rent LYS.


I Love it!


HelénComments


Commenting has been turned off.
bottom of page