top of page

Healing er et overskuddsprosjekt

Healing er et overskuddsprosjekt, jo mer overskudd, jo mer strømmer Ki. For det er Ki som er greia; vi mennesker er levende uttrykk for Ki. Når vi har det fint, og er i harmoni med vår sjels sannhet, er vi glade – kanskje til og med lykkelige =) Da flommer Ki som et overflødighetshorn.


Når vi mistrives, er slitne, syke, sinte, redde eller ulykkelige, så ‘knyter vi igjen’ en eller flere av disse fine strømningene med Ki som hele tiden stråler/renner gjennom oss, og alt vi er. Vi er alle uttrykk for Ki, likevel er vi forskjellige på så mange måter; både i hvordan vi er skapt (genetikken; både den fysiske, og hvilke egenskaper og kvaliteter vi bærer) og hvordan vi til en hver tid disponerer det vi har eller er. Det er mange faktorer som spiller inn.


En tommelfinger-regel kan være: finn ut hva som gjør deg lykkelig, og gjør mer av det. Om du identifiserer noe du misliker; gjør mindre av det. Det er kanskje lettere sagt enn gjort? Vi lever i et samfunn der det forventes at vi ‘leverer’.


Mange slutter å lytte til kroppen/magefølelsen, og blir utrolig gode til å gjennomføre.

Reiki hjelper meg å lytte til kroppen, og navigere på klokest mulig måte i det jeg møter. Støtter meg på min menneskelige vei.

Alt vi opplever setter seg i kroppen … og det fasinerer meg hvordan vi hele tiden får hjelp til å løse opp i gamle ‘greier’ bevisst eller ubevisst; jeg har snakket om før hvordan energibanene/trådene tover seg gjennom en del menneskelige opplevelser. At det er følelser som holder tovene. Vi må gjennom følelsene som holder knutene for å løsne opp i dem.


På begynnelsen av sommeren mistet jeg hunden min, kjempetrist. Den dagen fikk jeg for første gang utslett rundt øynene, jeg har aldri hatt noen form for eksem. Jeg tenkte at det sikkert var fordi jeg gråt mye det første døgnet etter at det skjedde, det er to måneder siden nå, og det er fremdeles litt igjen.


‘Universet’ sier det handler om å lære å se på nye måter, og slik kjennes det. Da Shanti døde åpnet det seg et logrende tomt rom ved siden av meg. Den sorgen dette rommet holder, har åpnet dører inn til andre sorger – også de jeg ikke var klar over at jeg bar. Noen er mine personlige, andre er mer universelle.


Denne sommeren har jeg fått lov til å prosessere sorg slik jeg aldri har gjort det før – interessant. Det kjennes som mange lag med ‘sorg-slør’ som løftes av; ett av gangen. Hvert slør har sin helt egne kvalitet/opplevelse. Kroppen gjør jobben etter hvert som jeg lar følelsene skylle gjennom meg, gjerne med hjelp fra Reiki – da kjennes det både rolig, riktig, og trygt. Det er knuter som løses i mitt energifelt, jeg kjenner at jeg får mere plass ‘i meg’.


Ved at jeg tar prosessen på alvor, løser disse knutene jeg har båret seg opp. Hadde jeg fylt dagene med annet, og latt være å gå inn i det, ville knutene bare blitt strammere og gått dypere inn. ‘De’ sier det jeg ikke bearbeider kan gå videre til de som kommer etter meg; jeg vil gjerne gjøre min del av jobben for at det skal bli minst mulig ‘uoppgjort’ for mine barn å arve…. rar tanke? Jeg opplever det som en ærlig sak, vi mennesker er komplekse!


Alle har sine egne ‘greier’ vi skal løse!

Hvordan det gjøres praktisk med Reiki kan vi snakke om på Reiki 2 kurs

Livet skjer, Reiki er et verktøy for å møte det som skjer – løse det som kan løses, lindre det som kan lindres. Det er også et åndelig verktøy, det kan lede oss forbi ego og vilje, og det gjør at mirakler kan skje – DET er det kuleste!


Ønsker deg alt godt,

Helén


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page