top of page

Tenke det, ville det, ønske det, men gjøre det?


Utdrag fra ’innvielse’ av Elisabeth Haich, en åndelig klassiker – jeg elsker den!


’Bare ett levende vesen – mennesket – har imidlertid mulighet og evne til å beherske energiene og kreftene som virker i verdensaltet, i sitt eget vesen og sin skjebne, og lede dem etter eget ønske. Men for at det skal skje, må mennesket bli seg disse kreftene bevisst, erkjenne dem i seg og overvinne dem!’

Egoet kan lett gå seg bort og forføre intellektet på vei til bevisstheten om, og erkjennelsen av disse kreftene!


’Overvinnelsen’ ligger i overgivelsen til hjertets energi og viten, den rene intensjon og tingenes faktiske tilstand – det kan være utfordrende, langt forbi hva et ego med høy intelligens og en viss erfaring er villig til uten motstand. For å sitere Peer Gynt: ’Tenke det, ville det, ønske det med, men gjøre det?’


For det er i våre hverdagslige liv vi testes, det må leves, og det er herfra den kan vokse: Den sanne bevisstheten til mennesket. Med Reiki som verktøy blir det lettere – selv om det ikke nødvendigvis blir lett. Det ligger i hele Reiki sin natur å trekke oss til bevissthet gjennom Hjertets energi og sannhet.


Alt som lever har en frekvens, hvert organ i kroppen har en egen frekvens, samtidig har hele mennesket en frekvens som til en hver tid speiler ’rikets tilstand’ på alle plan av det vi er: fysisk, psykisk, emosjonelt, sosialt og spirituelt. Steder og situasjoner har egne frekvenser. Lyd er frekvens, atmosfære og stemning er frekvens, harmoni og tilstand er en egne frekvenser. Vi mennesker er så mye mer enn vi tror, og vi har så mange muligheter – vi ikke bare ER frekvens, vi skaper også frekvenser gjennom måten vi lever og hvordan vi tenker. Dette er spennende!


Reiki er en egen frekvens, og har i tillegg den muskelen i seg at vi møtes med den riktige frekvensen for hver og en av oss til en hver tid. Jeg tenker på det som personlig tilpassede nøkler; som hjelper oss å låse opp det vi har stengt ned. En reise tilbake til vårt sanne selv, den vi er.


Jeg ser og/eller kjenner det som skjer, så for meg er det en spennende sannhet med mange muligheter jeg nok aldri vil slutte å utforske!


 

A Simple Prayer for Remembering the Motherlode by Clarissa Pinkola Estes from The Contemplari manuscript ©200


We do not become healers.

We came as healers. We are.

Some of us are still catching up to what we are.

We do not become storytellers.

We came as carriers of the stories

We and our ancestors actually lived.

We are.

Some of us are still catching up to what we are.

We do not become artists.

We came as artists.

We are.

Some of us are still catching up to what we are.

We do not become writers.. dancers.. musicians.. helpers.. peacemakers.

We came as such.

We are.

Some of us are still catching up to what we are.

We do not learn to love in this sense.

We came as Love. We are Love.

Some of us are still catching up to who we truly are.


 

Nytt er konseptet ’yogaretreat med gong’

Der jeg har fått med meg gongmester Inger Ane Sletten på å gjøre en 4 timers klasse med yoga og gong-bad – DET er nøkler og frekvenser det!!!


 

Høstens kursplan er i gang


Helén

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page