top of page

Tankefrø om litt av hvert

Av og til er jeg oppe og jobber om natten, hva jeg gjør da? Jeg våkner, blir så våken at jeg forstår at her er det bare å stå opp – det skal som regel skrives. Kanaliseres.


Andre ganger er det helt energetisk, da er det bare å puste seg gjennom. Det strømmer gjennom hver celle i kroppen, og jeg lar det skje. Det kjennes godt.


Noen ganger er det healing, andre ganger bare informasjon. Det er forskjellig fra gang til gang. Det som skjer hver gang, er at jeg observerer det som skjer, og ofte mener jeg noe om det i etterkant.


‘Dette kan jeg ikke bruke ut over den opplevelsen det var for meg’ er den tanken jeg sitter oftest igjen med, enten fordi det var for spesielt, eller for kjedelig (de gjentar seg selv en del). Mens jeg skriver dette viser de meg bilde fra jeg var på fisketur med pappa som liten, og alle fiskene vi fikk var for små eller for store til at jeg ville være med på å drepe dem … og jeg skjønner de mener dette handler mest om min vilje. Derfor deler jeg forrige nattens skriblerier, som kom på engelsk – det hender egentlig ganske ofte. 


Visdom;

Vi får erfaring i livets temaer

Hvert tema er en historie vi lever

Noen temaer får flere historier

Av og til må vi komme oss igjen etter en historie,

kanskje med flere livsløp

Noen jobber fremdeles med å komme seg etter Atlantis


 

By opening up to the possibility of something more, beyond will and mind,

we might start to remember

Who we are, and why we are here

Not easy to grasp 

We are so much more –

Multi dimentional beings

Connected with each other,

all life, Gaia, and the Universe

We are all woven together 

Every life we live is like a song

The tones of who we are

is a frequency in the universal orchestra,

our frequency shines a unique light

The higher frequency, the more enlightened

Light is stronger than darkness

More and more so

The shift is real

Gaia uplift her frequency, 

To stay on her, humans have to follow 

What is important?

Love

Honesty

Kindness

Compassion


Wisdom;

We get experience in themes of life

Every theme is a story we live

Some themes get several stories

Sometimes we have to recover from a story

Several lifetimes…

Some still recover Atlantis


Consciousness;

By observing our own stories

we find themes and reactions, 

we find patterns that goes in a loop

until we change the script

and break the pattern

That sets us free from that story 


Body;

We grow our physical selves; 

How we think, eat and move 

affect the body 

on several levels

So it is


 

Alt godt,

Helén

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page