top of page

Sorg og kjærlighet

De siste par årene har vært krevende for mange av oss, og det er vanskelig å skulle sette ord på. Å fortelle om det som er vanskelig, men likevel fint og veldig multidimensjonalt, på en lineær og forståelig måte.


Hele tiden vi er i, er som en stor Portal – og det kan absolutt kjennes som en tunnel. Det har skjedd store forandringer i de fleste av oss, både konkret og subtilt. Jeg opplever at noe er åpnet i den dypeste strukturen av det vi er; dypt i beinstrukturen, helt fysisk, som også er en del av et større bilde – noe som er eldre enn mennesket, og som gjennomsyrer alt vi er.


Jeg kan ikke si når det startet, kanskje prosessen egentlig er selve livet?

Det har i alle fall holdt på så lenge jeg har vært på min bevisste reise, fra jeg var et par og tredve – og det er snart 25 år siden. Men det er de siste par årene som er et slags markant vendepunkt, og det et resultat av det egentlige vendepunktet som var i 2012. ‘De’ viser en slags bro med energi-skifte fra 2000–2012 og fra 2012–2024. I så tilfelle er vi nesten der, i mål – om det finnes noe vi kan kalle et mål. Resultatet er i alle fall at jeg opplever en slags soliditet som vokser frem i noe jeg kan kalle min klangbunn. Noe jeg opplever gir en dypere og vakrere tone i selve livet. En slags kjærlighets-ild. ‘De’ sier at det skal bli mer ærlighet og kjærlighet på jorden (får bilde av fugl Phønix som reiser seg), at vi bare må jobbe oss gjennom og heles fra sorgen vi bærer for å kunne leve i mer lys. 


Sorg og kjærlighet er to sider av samme sak

Jeg har skrevet om det før, at sorg er kjærlighetens ‘bakside’ – når det er sorg, har vi vært glad i. Vi er mange som har mistet nære og kjære. Dødsfall skjer for alle, men også avslutning av forhold; det være seg gjennom felles forståelse, eget valg, eller svik. Det er svikene som er begravet dypt i oss, som gir ettervirkninger lenge, som kanskje er vanskeligst å få tak på. Sorgen fra dem kommer også tilbake i nye forkledninger helt til de er helet, slik all sorg gjør.


Sorg tar tid, krever tid. For det er som at den åpner forskjellige kamre i oss, vrenger dem, og etter hvert som de er helet, gir en dypere klangbunn til livets sang. Og den klangbunnen er vakker. Det er en praktisk beskyttelses-mekanikk at vi kan lukke deler av hjertechakraet for å beskytte oss om sorgen er ‘for stor’- om det er for vanskelig, eller at vi ikke kan bruke tiden til å sørge akkurat når det skjer. 


Om vi for eksempel selv er, eller har små barn, og må ‘gjennomføre livet’. Da beskytter hjerte (chakraet) oss ved å lukke sorgen inne i sine kamre til det passer bedre. Magnetiske som vi er, vil vi tiltrekke oss situasjoner som gir oss mulighet til å fordøye sorgen; for ny sorg blir som en nøkkel som åpner det kammeret i hjertet som holder den ubearbeidede sorgen som hentes frem, og blander seg med den nye sorgen. Så må vi føle, puste og erkjenne; slik heles vi.‘De’ sier at dette livet er healing av 1000 liv – da blir bildet veldig stort. Og at det ikke bare er oss personlig, men også moder jord – Pachamama, som heles. Det kan være mye å kjenne på. Universet er stort.


‘De’ snakker om ‘de syv sorger’ for å komme ‘gjennom’: Sjokk og fornektelse, smerte og skyldfølelse, sinne og forhandlinger, tristhet og depresjon, ensomhet og isolasjon, gjennomgåelse og gjennomarbeidelse, aksept og håp.


Alt kommer i tilsynelatende tilfeldig rekkefølge, og vi veksler mellom de forskjellige stadiene avhengig av hvor vi er i den store prosessen.


Alt levende er flettet sammen på fascinerende måter, og vi kan hjelpe hverandre. Det siste året har jeg blitt mer og mer klar over båndene mellom oss; de er av forskjellig kvalitet og tykkelse, og de er på en måte magnetiske.


Det var en vakker opplevelse da pappa døde, og jeg kjente hvordan han overførte sine kvaliteter til meg og mine brødre. Det skjedde gjennom disse båndene. For meg kjentes det ut som at vi fikk akkurat det vi skulle ha – hver av oss fikk i de båndene som tilførte noe til det vi selv hadde. Min gudmor ga meg noen fine kvaliteter fra sine bånd, selv om jeg ikke er datter. Og da min kjære svigerfar gikk over nå i november, så jeg at han gav fra sine fine kvaliteter videre til mange, men særlig barn og barnebarn. Han overførte fra sine vakreste bånd på litt forskjellige måter – som passer perfekt til den enkelte. Jeg tenker at det er veldig vakkert at vi får lov til å overføre gode kvaliteter når vi går over, og på den måten være med på å fullføre noe større – også hos de i det fysiske som vi er glade i.


Menneskene vi er glade i, og måten vi håndterer de forskjellige situasjonene vi møter i livet fletter seg inn i båndene våre, med evner og kvaliteter, og det forplanter seg nedover i generasjonene. Har vi ikke egne barn, har vi valgte barn – det er den energetiske kontakten som er viktig. Noe skal helbredes og løses, og noe skal tørre å utfoldes. Hverken bra eller dårlig, bare slekters gang. Reiki er et fantastisk verktøy, jeg elsker det! 


Men størst av alt er kjærligheten - Meditasjon


La oss alle gjøre det vi kan for at Julen og det nye året blir Godt


Av hele mitt hjerte ønsker jeg deg en Fredfull og God Jul,

Helén 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page